Mineralinio vandens sudėtis

MINERALINIO VANDENS IŠORINIO NAUDOJIMO KLASIFIKACINIAI KRITERIJAI (pagal LR SAM HN 127:2010)

Vonios, naudojamos medicininės reabilitacijos ir (arba) kitose sveikatinimo veiklose bei teikiant grožio paslaugas, pagal mineralinio vandens mineralizacijos laipsnį, skirstomos į:

1. mineralines vonias − tai vonios, kurioms paruošti naudojamas mineralinis vanduo: mažos (mineralizacija − iki 10 g/l), vidutinės (mineralizacija − nuo 10−15 g/l), aukštos (mineralizacija − 15−35 g/l) ir labai aukštos mineralizacijos (mineralizacija >35 g/l). Ruošiant šias vonias, aukštos arba labai aukštos (sūrymas) mineralizacijos vanduo gali būti skiedžiamas vidutinės (10−15 g/l) arba mažos (iki 10 g/l) mineralizacijos mineraliniu vandeniu;

2. mineralizuotas vonias − tai vonios, kurioms paruošti naudojamas mineralinis vanduo (vidutinės, aukštos mineralizacijos arba sūrymai) ir skiedžiant geriamuoju vandeniu paruošiama vidutinės arba aukštos mineralizacijos vonios;

3. druskomis mineralizuotas vonias − tai vonios, kurioms paruošti naudojamas geriamasis vanduo ir įdedant druskų paruošiamos mažos (iki 10 g/l) arba vidutinės mineralizacijos (10−15 g/l) mineralizuotos vonios;

4. jūros vandens vonios −tai vonios, kurioms paruošti naudojamas natūralus jūros vanduo.

Mineralinio vandens vonios pagal naudojamo vandens temperatūrą skirstomos į:

1. šaltas (17−20 0C);

2. vėsias (26−34 0C);

3. neutralias (35−36 0C);

4. šiltas (37−39 0C);

5. karštas (40−42 0C).

Pagal joninę sudėtį mineralinis vanduo, naudojamas išoriškai, skirstomas į:

1. hidrokarbonatinį;

2. chloridinį;

3. sulfatinį;

4. nitratinį;

5. mišrios jonų sudėties.

Pagal mineralinio vandens, naudojamo išoriškai, rūgščių ir šarmų būklę, rūgštingumo arba šarmingumo laipsnį išreikštą pH dydžiu, mineraliniai vandenys skirstomi į:

1. rūgščius (pH nuo 3,5 iki 5,5);

2. mažai rūgščius (pH nuo 5,5 iki 6,8);

3. neutralius (pH nuo 6,8 iki 7,2);

4. mažai šarminius (pH nuo 7,2 iki 8,5);

5. šarminius (pH > 8,5).

Pateikiame Mūsų klinikos mineralinio vandens sudėtį.