Mineralinio vandens sudėtis

 

Nuo šiol nuolat skelbsime mūsų klinikoje procedūroms naudojamo mineralinio vandens kokybės rodiklius (bendra vandens mineralizacija, mineralinio vandens analitinė kompozicija, jų koncentracijų vertės, ir kt.)

Parsisiųsti Mineralinio vandens sudėtį PDF formatu

 

 

MINERALINIO VANDENS IŠORINIO NAUDOJIMO KLASIFIKACINIAI KRITERIJAI (pagal LR SAM HN 127:2010)

Vonios, naudojamos medicininės reabilitacijos ir (arba) kitose sveikatinimo veiklose bei teikiant grožio paslaugas, pagal mineralinio vandens mineralizacijos laipsnį, skirstomos į:

1. mineralines vonias − tai vonios, kurioms paruošti naudojamas mineralinis vanduo: mažos (mineralizacija − iki 10 g/l), vidutinės (mineralizacija − nuo 10−15 g/l), aukštos (mineralizacija − 15−35 g/l) ir labai aukštos mineralizacijos (mineralizacija >35 g/l). Ruošiant šias vonias, aukštos arba labai aukštos (sūrymas) mineralizacijos vanduo gali būti skiedžiamas vidutinės (10−15 g/l) arba mažos (iki 10 g/l) mineralizacijos mineraliniu vandeniu;

2. mineralizuotas vonias − tai vonios, kurioms paruošti naudojamas mineralinis vanduo (vidutinės, aukštos mineralizacijos arba sūrymai) ir skiedžiant geriamuoju vandeniu paruošiama vidutinės arba aukštos mineralizacijos vonios;

3. druskomis mineralizuotas vonias − tai vonios, kurioms paruošti naudojamas geriamasis vanduo ir įdedant druskų paruošiamos mažos (iki 10 g/l) arba vidutinės mineralizacijos (10−15 g/l) mineralizuotos vonios;

4. jūros vandens vonios −tai vonios, kurioms paruošti naudojamas natūralus jūros vanduo.

Mineralinio vandens vonios pagal naudojamo vandens temperatūrą skirstomos į:

1. šaltas (17−20 0C);

2. vėsias (26−34 0C);

3. neutralias (35−36 0C);

4. šiltas (37−39 0C);

5. karštas (40−42 0C).

Pagal joninę sudėtį mineralinis vanduo, naudojamas išoriškai, skirstomas į:

1. hidrokarbonatinį;

2. chloridinį;

3. sulfatinį;

4. nitratinį;

5. mišrios jonų sudėties.

Pagal mineralinio vandens, naudojamo išoriškai, rūgščių ir šarmų būklę, rūgštingumo arba šarmingumo laipsnį išreikštą pH dydžiu, mineraliniai vandenys skirstomi į:

1. rūgščius (pH nuo 3,5 iki 5,5);

2. mažai rūgščius (pH nuo 5,5 iki 6,8);

3. neutralius (pH nuo 6,8 iki 7,2);

4. mažai šarminius (pH nuo 7,2 iki 8,5);

5. šarminius (pH > 8,5).